Σχεδιασμός εκδήλωσης

Ετοιμάστε τη λίστα των καλεσμένων σας γρήγορα και απλά.

Επιλέξτε και τοποθετήστε εύκολα τους καλεσμένους σας στα τραπέζια!

Πόσοι καλεσμένοι επιβεβαίωσαν; Πόσοι δεν έχουν απαντήσει;

Δείτε το ημερολόγιo & διαγράψτε κάθε διαδικασία που ολοκληρώνετε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

Σε ένα περιβάλλον σαν του Excel, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία κάθε καλεσμένου σας, με το Ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Ατόμων (ενηλίκων & ανηλίκων), τα Τηλέφωνα Επικοινωνίας και μια λίστα επιλογών ανάλογα με την Κατάσταση Απάντησης. 

Η κεντρική διαχείριση των στοιχείων των καλεσμένων σας και η αυτόματη διασύνδεσή τους με την εφαρμογή, διασφαλίζουν την ποιότητα της εκδήλωσης. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 2 ΚΛΙΚ

Η τοποθέτηση των καλεσμένων σας γίνεται με 2 κλικ στην πραγματική κάτοψη του χώρου:

  • Χωρίς να σας ενδιαφέρει για τους αριθμούς των τραπεζιών.
  • Χωρίς διάσπαρτες λίστες.
  • Χωρίς πρόβλημα όταν αλλάζει ο αριθμός των καλεσμένων.
  • Χωρίς να υπερβαίνεται η χωρητικότητα κάθε τραπεζιού!

Και η Λίστα Καλεσμένων προκύπτει αυτόματα!

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ

Σας επιτρέπεται η πλήρης πρόσβαση στο περιβάλλον σας μέχρι και 7 ημέρες πριν τη δεξίωση. Έτσι αλλάζετε τις θέσεις των καλεσμένων σας σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχετε λύνοντάς τα χέρια σας.


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΜΕ SMS

Αφού συμπληρώσετε τα τηλέφωνα των Καλεσμένων σας που κωδικοποιούνται αυτόματα και τους τοποθετήσετε στα τραπέζια, επιβεβαιώνετε την Αποστολή των Μηνυμάτων, συμπληρώνετε τα Ονόματά τους και με το τελικό σας ΟΚ, φεύγει ένα προσωπικό SMS προς κάθε Καλεσμένο με το Τραπέζι, τον Αριθμό των Θέσεων και το Όνομα του Χώρου μας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε ανά πάσα στιγμή τον συνολικό αριθμό καλεσμένων (ενηλίκων και ανηλίκων) που επιβεβαίωσαν ότι θα έρθουν στη δεξίωση σας, τον αριθμό καλεσμένων που δεν έχουν απαντήσει ακόμη, και τους αριθμούς των τοποθετημένων και ατοποθέτητων καλεσμένων.

Με μια μόνο ματιά, ελέγχετε ολόκληρη την εκδήλωση σύμφωνα με την τελευταία σας αλλαγή! 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα στοιχεία επικοινωνίας των καλεσμένων σας, αποκρύπτονται αυτόματα με ειδικό κωδικό που εισάγετε με το που πρωτομπαίνουν στην Εισαγωγή/Επεξεργασία Καλεσμένων. 

Κατόπιν τα στοιχεία κλειδώνουν αυτόματα με την έξοδο από την εφαρμογή, και εμφανίζονται μόνον έπειτα από την εισαγωγή του κωδικού. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η προσφορά σας θα είναι πάντοτε online ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση. Μπορείτε πάντοτε να βλέπετε ένα αρχείο (την τρέχουσα, κάθε φορά, προσφορά ή το τελικό συμφωνητικό).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τα ημερολόγια-οδηγοί, επισημαίνουν κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εκδήλωσης σας.